Sa n pral di yo

 Depi mwa me a parèt jis nan fen mwa a, anpil moun konnen se yon mwa ki resève pou fanm , nan sans respè ak lonè. Mwa me a tou gen anpil enpòtans pou kretyen katolik, se mwa sa tou yo konsakre pou tout lespri fanm. Fèt sa a soti nan relijon Payen an Eròp, kote yo te konn pran premye me pou yo fete fèt lespri fanm, nan sans espirityèl , tradisyon sa disparèt, yo te fete fèt sa ak yon tradisyon nou gen nan dans folklorik nou genyen ki rele trese riben,

yo te konn trese riben nan fèt premye me, riben yo ki reprezante lespri fanm yo, e pote mitan an ki reprezante gason, yo envlope riben nan tout kò poto a ki montre inite fanm genyen ak gason, men tradisyon sa vinn rete ak leglis katolik la ki rele mwa me a mwa Mari, se nòmal pou gen yon mwa ki spesyal pou fanm, men fanm se pa yon mwa sèlman yo bezwen onè ak respè, se chak jou ki jou , nan chak respirasyon yon moun,f anm gen onè ak tout respè, men nou nan sosyete kote apresyasyon koute chè, ou paka jwenn achtel. Fanm depi nan kreyasyon se yo ki gen plis enpòtans nan tout sans pou bay yon sosyete nan lojik yon sosyete dwe fonksyone, nou tout konnen se pa sa ki rive fèt nan anpil sosyete, gen anpil sosyete maleresman se lapènn pou di yon bagay konsa  nan tan nap viv la , gen sosyete yo pa gen respè pou fanm, nou ka konprann nan yon sosyete fanm pa gen enpòtans, nou ka di se yon sosyete san manman, se fanm ki gran n, ki kouzin, ki ma tant. Pa gen pitit san manman, se enpòtans sa fanm genyen nan sosyete , men tou nou konnen se yo ki bay lavi. Mwa me a tou se li menm ki espesyal pou yo fete tout manman, men fèt manman se chak moman depi nou gen souf, yon manman se yon trezò ki pa gen pri, menm jan manman poul lè lapli ap tonbe li pap kite pitit li mouye, li antre tout piti li anba zèl li.

Enpòtans fanm nan yon sosyete, san fanm nou ka di sosyete sa kanpe, si tout fanm di yo pap fè pitit, nou ka konte konbyen ane ki rete pou sosyete sa diparèt, sa se yon premye nivo nou ka konpran enpòtans fanm nan yon sosyete, ki se nivo biyolojik la. Lòt aspè ki moun ki fè ni fi ni gason? Fanm. Ki moun ki edike ki fòme lespri, spirityèl,fizik ni fi ni gason ki pran kout baton nan lari a, nan mache souvan nan kay la. Souvan nan kèk relijyon ki pa gen bon apresyasyon pou fanm. Se sou kout fanm yo tou ekonomi sosyete a chita nan fanm ki chita nan lari pousyè fatra ak tout imilyasyon nan men chèf tankou nan men sivil. Souvan nan chèf sa yo se yo menm ki goumen pou mete yo chèf. Bel bonjou ak bonswa yo se tout problem yo jwen chak jou nan lari a. Fanm say a yo konn rele yo madan Sara ou byen machan lari, se yo menm ki pote peyi a sou do, kelkeswa misè yo pase yo toujou la, lè gen represyon nan lari a se yon ki pote tout move tretman anba la pli, kout baton. Se fanm say o ki mote machin ekonomi an, yap fè machin nan mache jis dènye kout gazolin nan fini, e si li pa mache apre se pa fòt yo se gaz ki pa genyen. Alò enpòtans yon fanm nan yon sosyete,tankou nou di bò lakay nou, Fanm se poto mitan sosyete a, nou konnen poto mitan gen gwo enpòtans anba perestil Manbo kou Ougan, nan tout kote moun ale pou bay yon lespri sa depan ki jan ou rele, men nan vodou a ou pa fanm tout plas yo merite , se menm fòs Ougan genyen se menm fòs la manbo a genyen. Pou moun ki konnen se yon lespri fanm ki proteje andan Oufò a, Oufò se kay kote lespri yo rete.

Lespri Fanm ki pwoteje Oufò a rele Ayizan, Ayizan represante sou fòm yon pye palmis, Ayizan pa sèlman nan Oufò li sou tout plas piblik nan mache piblik yo, se li menm tou ki proteje moun kont lòt lespri ki pa bon. Se Ayizan ki nan mitan drapo nou genyen ki reprezante figi nou, se sa yo di drapo n se sa ki reprezante nou , ki fè nou yon pèp, se nan mwa me a tou nou fete fèt drapo n. Mwen sonje yo te konn di lè drapo ap monte fòk tout moun kanpe tann lè drapo fin monte pou yo deplase, sa fè lontan koze kanpe tann drapo monte a pèdi chèlbèl.  Fanm gen gwo wòl nan konpòtman gason, se fanm ki fè yon gason gen kè poul reflechi, mande padon,  si non mwen kwè gason tap fèt pou goumen sèlman.

Noël Raymond



Laisser un commentaire

uneaura4etoiles |
Fanatique d'esprit |
Scravic |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | New EVENING Newcastle CHRON...
| Archives Montségur 09
| Paroles de Soie