Culture et Arts(Liv an foli ane sa a! )

   Jan sa te anonse nan anpil stasyon radio ak television nan peyi a, pou liv an foli ane sa a, jou ki te jedi 11 jen an nan Pak Istorik kanasik la, menm jan avèk anpil lòt ane nan aktivite kiltirèl sa a, anpil moun tout kalite toujou fè deplasman pa pil ak pakèt ak ti lamama yo, pou vin achete liv ekriven nou yo. Se yon okasyon tou moun ki zanmi lekti gen chas pou yo fè fas ak ekriven yo pi renmen, fanm kou gason. Nan liv an foli pèmèt anpil moun achete yon liv nan yon pri ki pa chè nan ide pou f è promosyon pou ekriven Ayisyen nou yo. Mwen kwè se yon nan pi bèl fason yon moun fanatic ka apresye yon atis, se lè l achete zèv li. Sa bay atis la anpil ankourajman. Ane sa fè liv an foli 15 rekòt kafe depi lap fè promosyon domèn liv. Moun tout kalite, ekriven, profesyonèl, timoun jen, avèk grandèt, pou kote piblik se chak ane piblik ap ogmante. Se yon okasyon tou pou anpil antrepriz tankou Edisyon Fardin, Maison Deschams, press nasyonal elatriye, gen posibilite pou fè fas ak gran piblik la, pou yo prezante prodwi yo genyen.  Jan koze a di a se la jenès ki gen pou l leve grandè nou yon kad, demen an se nan men yo, yo te byen prezan nan gran rankout lekti ak ekriti a. Se te yon bèl okasyon tou pou anpil moun rankontre, ansyen zanmi, ansyen kondisip.  Nan liv an foli gen yon tradisyon pandan kèk ane yo toujou gen yon envite prensipal, se yon fason  pou bay youn nan tout ekriven yo yon onè ak respè ki merite, men se tout ekriven ki gen onè ak respè yo merite. Yon lòt fwa ankò model jenès la nan sans literè te fè falè yo, nan domen sa lajenès gen chimen pou l swiv. Se nòmal pa gen sosyete san model. Ti pwason se gwo pwason yon toujou swiv. Ane sa se pou premye fwa gen yon fanm ki te envite presipal.  Fanm sa rele YANICK Lahens, se yon fanm kap viv, ka p ekri, li kòmanse fè travay ekriti sa a nan ane 1994 avek liv nouvèl ki rele Tante Rèsia et les dieux.  Li gen vi pèsonèl li ak vi profesyonel li tou, se yon fanm ki gen tout sa yon fanm merite. Li te lekòl li ka mè Sant Ros de Lima, kite peyi nan klas twazwèm pou al koutinye etid li nan pey la Frans, kite an Frans nan 1977 ak tèt plen konesans. Liv an foli se yon boujon espwa kap boujonnen. Menm jan avèk anpil lòt moun panse fòk jan aktivite kiltirèl sa a òganize pi souvan, pa sèlman nan vil yo rele Pòtoprens, kreye posibilite pou chak depatman genyen chans goute nan randevou moun ki zanmi lekti.
Liv an foli se yon pwason ki kraze nan sòs, pou jan tout moun konprann tout moun, tout moun respekte tout moun.
Nan non tout enèji ki positif ekip ki bay posibilite pou fè promosyon pou moun ki modèl sosyete a, ochan pou tout ekip ki te rann aktivite sa posib.

WeleleLaisser un commentaire

uneaura4etoiles |
Fanatique d'esprit |
Scravic |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | New EVENING Newcastle CHRON...
| Archives Montségur 09
| Paroles de Soie